Nota de informare GDPR

DESPRE ACEASTĂ NOTĂ DE INFORMARE

CENTRU DE CHIROPRACTICĂ SRL este societatea care deține controlul direct asupra tuturor colaboratorilor care împreună operează sub denumirea comercială CHIROMEDICA Health & Wellness Center.

În această notă de informare vă explicăm modul în care are loc prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către CHIROMEDICA Health & Wellness Center și în care ne asigurăm că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate responsabil și în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal care este aplicabilă.

Pentru scopurile acestei note de informare, CHIROMEDICA Health & Wellness Center, prin entitatea juridică CENTRU DE CHIROPRACTICĂ SRL este operator de date cu caracter personal. Puteți găsi mai jos informații cu privire la identitatea și datele noastre de contact.

Noi, cei de la CHIROMEDICA Health & Wellness Center, și partenerii noștri, luăm foarte în serios respectul față de datele dumneavoastră personale.

Conformarea cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal și bunele practici în domeniu, precum și asigurarea unui climat de transparență, siguranță și încredere pentru pacienții noștri este o prioritate pentru noi, pentru care angajații, colaboratorii, partenerii și conducerea noastră își declară în mod ferm susținerea.

Această notă conţine informaţii importante. Aşadar, vă încurajăm să acordaţi timpul necesar pentru a o citi în întregime şi cu atenţie şi să vă asiguraţi că o înţelegeţi pe deplin. Pentru a facilita parcurgerea documentului, am inclus la sfârșitul acestei note un dicționar care explică principalele noțiuni folosite (“date cu caracter personal”, “prelucrare”, etc.).

Conţinutul acestei note de informare este pur informativ şi nu afectează drepturile pe care vi le oferă legislaţia. Vom face tot posibilul pentru a vă facilita exercitarea acestora.

Vă mulţumim pentru încrederea acordată serviciilor noastre şi modului în care lucrăm cu datele dumneavoastră.

CINE SUNTEM

CHIROMEDICA Health & Wellness Center este operator de servicii private (de chiropractică și nutriție) în România.

CHIROMEDICA Health & Wellness Center și-a câștigat poziția de lider pe piața românească în domeniul chiropracticii și nutriției datorită calității serviciilor oferite, deservind peste 4000 de pacienți.

CHIROMEDICA Health & Wellness Center este prima companie care a introdus în

România terapia chiropractică.

Dacă aveţi orice comentarii, sugestii, întrebări sau preocupări cu privire la orice informaţii din această notă sau cu privire la orice alte aspecte referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră pe care o realizăm, vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi prin oricare dintre canalele de comunicare de mai jos.

Întreaga noastră echipă va depune toate eforturile rezonabile pentru a ne asigura că vă răspundem cât mai rapid şi complet.

Datele noastre de contact:

Denumire completă: CENTRU DE CHIROPRACTICA SRL împreună cu toți colaboratorii.

Adresă sediu social: Cluj-Napoca, Str. Oltului nr. 47, Ap. 14, Parter, cod poștal 400600.

Sediu Administrativ (adresă de corespondență): Cluj-Napoca, Str. Oltului nr. 47, Ap. 14, Parter, cod poștal 400600.

Număr de telefon: +40771024163, +40770296601 (disponibil între orele 12:00 și 17:00 de luni până vineri).

Adresă de email: [email protected]

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor:

CHIROMEDICA Health & Wellness Center nu a numit un responsabil cu protecția datelor. Pentru orice chestiuni legate de protecția datelor, persoana vizată este rugată să se adreseze în scris la adresa: [email protected]

DATE PRELUCRATE

Datele cu caracter personal pe care le vom prelucra sunt datele obținute direct de la pacient / colaborator / salariat și includ următoarele categorii de date:

Date personale generale: nume, prenume, data nașterii, cod numeric personal (CNP), date carte de identitate, domiciliul, e-mail, număr de telefon al pacienților, colaboratorilor sau salariaților.

Date personale generale ale aparținătorilor pacienților: nume, prenume, număr de telefon.

Date genetice: date referitoare la caracteristicile genetice moștenite sau dobândite ale unei persoane fizice care oferă informații unice privind fiziologia sau sănătatea persoanei respective și care rezultă în special în urma unei analize a unei mostre de material biologic recoltate de la persoana în cauză (radiografii, RMN, teste osteoporoză, interpretari buletine analize medicale, profil ereditar).

Date biometrice: date care rezultă în urma unor tehnici de prelucrare specifice referitoare la caracteristicile fizice, fiziologioce sau comportamentale ale unei persoane fizice care permit sau confirmă identificarea unică a respectivei persoane, cum ar fi imagini faciale, fotografii, imagini captate de camerele de supraveghere video.

Date privind sănătatea: date legate de sănătatea fizică sau mentală a unei persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asistență medicală care dezvăluie informații despre starea de sănătate a acesteia (date privind diverse afecțiuni, greutate, alergii, intoleranțe, date privind intervenții, tratamente medicale, internări, dietă, stil de viață, consum de alcool, fumător, afecțiuni alergice, interpretare buletine de analize, rețete eliberate de farmaci, planuri de tratament, tratamente medicamentoase, etc).

Date personale generale și date biometrice și privind sănătatea minorilor.

Date legate de detalii de plată: adresă de facturare, numărul contului bancar sau al cardului bancar/ cod IBAN, numele şi prenumele titularului contului bancar sau al cardului bancar (poate fi altul decât dumneavoastră dacă altcineva a efectuat plata unei facturi în numele și pentru dumneavoastră), data expirării cardului bancar.

Date privind detalii profesionale: angajator, profesie.

Date privind opinii şi viziuni (pot include date sensibile): orice opinii şi viziuni pe care ni le transmiteţi sau orice opinii şi viziuni pe care le postaţi public despre noi pe reţelele de socializare (social media) sau pe care le faceţi cunoscute pe alte canale publice.

Date referitoare la achiziții și interacțiunea cu noi: evidențe ale interacţiunilor dumneavoastră cu noi; detalii referitoare la istoricul achiziţiilor dumneavoastră de la noi.

SURSA DIN CARE PRIMIM DATELE

Cele mai multe informații le avem de la dumneavoastră atunci când completați fișa de pacient și foaia de consimțământ pentru tratament pentru a folosi serviciile din clinica noastră.

Pentru beneficiarii de abonamente contractate de angajatorul dumneavoastră sau al unui membru al familiei dumneavoastră, primim din partea clientului nostru nume, prenume, cod numeric personal (CNP), date de contact (telefon și / sau e-mail).

SCOPURILE PENTRU CARE PRELUCRAM DATE CU CARACTER PERSONAL

Scopurile pentru care prelucrăm date cu caracter personal sunt următoarele:

Pentru serviciul medical: se prelucrează date personale generale, date genetice, date biometrice, date privind sănătatea, ale pacienților majori cât și minori pentru: programarea online / telefonică a consultului, întocmirea fișei pacientului pentru chiropractică, fișei pacientului pentru nutriție, pentru evaluarea comportamentului alimentar, completarea chestionarului stil alimentar, acordarea consultației, stabilirea diagnosticului, verificarea istoricului medical, a intervențiilor chirurgicale, tratamentelor, afecțiunilor de care pacientul suferă, realizarea unui tratament, trimiteri pentru investigații clinice.

Tot în scopul realizarii serviciului medical de îngrijire a sănătății, respectiv pentru o comunicare mai rapidă și mai facilă cu pacientul, operatorul organizează o bază de date internă, folosind numele, prenumele, numărul de telefon și adresa de e-mail a pacientului. Aceasta bază de date se organizează în comun cu cea ținută pentru statistica internă conform celor indicate în prezenta procedură.

Pentru îndeplinirea de obligații legale ale operatului: întocmirea de fișe de pacient, ținerea de registre de consultații, întocmirea și păstrarea evidenței interne a pacienților tratați și a afecțiunilor acestora, colectarea datelor de contact ale apărținătorilor pacienților, arhivarea fișei de pacient, acordarea de concedii medicale salariaților, asigurarea normelor de medicină a muncii .

În acest scop se prelucrează datele generale persoanale ale pacienților și salariaților cât și date privind sănătea acestora.

Pentru resurse umane: procesul de recrutare, selectare candidat pentru încheierea unei colaborări, încheierea și derularea unui raport de muncă. În acest scop CENTRU DE CHIROPRACTICĂ SRL prelucrează date personale generale cât și date sensibile -biometrice și date privind sănătatea.

Pentru contabilitate / fiscalitate: plata drepturilor bănești și a contribuțiilor la bugetul de stat pentru salariați, îndeplinirea obligațiilor legale pe care le are în calitate de angajator, încasarea contravalorii servicilor de îngrijire a sănătății prestate pentru pacienți, eliberarea bonurilor, a facturilor şi a chitanţelor către pacient, primirea plăţilor de la pacient inclusiv înregistrarea plăților efectuate de altă persoană în numele pacientului.

În acest scop se prelucrează datele personale generale ale salariaților, colaboratorilor și a pacienților tratați.

Pentru sondaje: realizarea de sondaje şi adresarea de întrebări către pacient, cu scopul de a obţine opinia acestuia cu privire la serviciile noastre.

Pentru îmbunătăţirea produselor şi a serviciilor: pentru identificarea potenţialelor probleme cu privire la serviciile noastre existente în vederea îmbunătățirii acestora, testarea îmbunătăţirilor realizate asupra serviciilor noastre sau a noilor noastre servicii, pentru soluţionarea sesizărilor pacienților.

Pentru supravegherea spațiilor conform dispozițiilor legale.

Pentru marketing și publicitate: respectiv pentru informarea pacienților cu privire la ofertele CHIROMEDICA Health & Wellness Center, completarea de formulare de feedback de către pacienți cu privire la serviciile de care au beneficiat, publicarea de fotografii ale pacienților care au urmat tratamente de nutriție în formatul before și after pe site-ul www.chiromedicahealthcenter.ro sau pe pagina de facebook a CHIROMEDICA Health & Wellness Center, publicarea de fotografii și testimonial ale pacienților care au urmat tratamente chiropractice în cadrul clinicii, publicarea de înregistrări audio-video ale paciențiilor CHIROMEDICA Health & Wellness Center care oferă testimoniale privind experiența tratamentului de care au beneficiat.

Tot pentru o mai bună promovare și înțelegere a segmentului de clienți interesați de serviciile CHIROMEDICA Health & Wellness Center, organizăm datele personale ale acestora în date generale (nume, prenume, domiciliul, sexul, vârsta, profesia) și date sensibile (afecțiuni) în baze de date interne, folosite exclusiv pentru statistica de marketing de către operator.

Astfel pentru marketing se utilizează numele, prenumele, numărul de telefon, fotografia pacientului.

Totodată, conducerea CHIROMEDICA Health & Wellness Center ia decizii privind campaniile de marketing și promovare și prin raportare la rezultatele generate de Google Analytics, instrument folosit pentru măsurarea numărului de accesări al site-ului www.chiromedicahealthcenter.ro sau a paginii sale de facebook www.facebook.com/chiromedicahealthcenter, respectiv pentru a înțelege interesul vizitatorilor pentru anumite zone / domenii / problematici expuse pe site-ul și / sau pagina de facebook a clinicii. Prin Google Analytics, se poate observa cât de des a accesat site-ul un utilizator, ce a vizitat, cât timp a rămas și modul în care a interacționat cu site-ul.

Persoana vizată are DREPTUL DE A SE OPUNE în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, de către operator sau să fie transmise unor terți într-un asemenea scop.

În cazul în care prelucrarea se face în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (f) din Regulament, interesele legitime urmărite de operator sau de o parte terţă

Operatorul prelucrează imaginile pacienților, colaboratorilor și / sau salariaților captate de către camerele de supraveghere montate la intrarea în incinta sediului CHIROMEDICA Health & Wellness Center, respectiv pe holurile de așteptare și în zona recepției în scopul de a asigura integritatea fizică și materială atât a acestora cât și a patrimoniului operatorului precum și pentru a asigura buna desfașurare a activității clinicii și a salariaților și colaboratorilor.

TEMEIURILE PE BAZA CARORA PRELUCRAM DATELE
Art. 6 alin.1 din Regulament:

Lit.a): “persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice “– în raportul cu pacienții;

Lit.b): “prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract” – în raporturile cu colaboratorii persoane fizice autorizate medici , chiropractori, (PFI, PFA) cu salariații ;

Lit.c) “prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care să îi revină operatorului” – atât în raporturile cu pacienții, colaboratorii cât și cu salariații;

Lit d) “prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau a altei persoane fizice” – în situațiile de urgență în care pacientul / colaboratorul, persoana fizică sau salariatul nu este în măsură să își mai exprime un consimțământ (incendii, stări de urgență care presupun intervenția imediată);

Lit f) : “prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal” – pentru captarea de imagini de către camerele de supraveghere;

Art. 9 alin.2 din Regulament referitor la prelucrarea datelor sensibile în situația în care:

Lit.a) : “persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice ”;

Lit.c) : “prelucrarea este necesară pentru protejarea intereselor vitale ale persoanelor vizate sau ale unei alte persoane fizice atunci când persoana vizată se află în incapacitate fizică sau juridică de a-și da consimțământul”;

Lit h) : “prelucrarea este necesară în scopuri legate de medicina preventivă sau a muncii, de evaluarea capacității de muncă, de stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea de asistență medicală sau socială sau a unui tratament medical sau de gestionarea sistemelor și serviciilor de sănătate sau de asistență socială, în temeiul dreptului UE sau al dreptului intern sau în temeiul unui contract încheiat cu un cadru medical și sub rezerva respectării condițiilor și garanțiilor de confidențialitate”.

Art. 8 alin.1 din Regulament : “Dacă copilul are vârsta sub 16 ani respectiva prelucrare este legală numai dacă și în măsura în care consimțământul este acordat / autorizat de titularul răspunderii părintești asupra copilului”. – ca urmare, pentru prestarea de servicii medicale minorilor CHIROMEDICA Health & Wellness Center va solicita acordul express al părinților pentru minorii sub 16 ani.

Totodată CHIROMEDICA Health & Wellness Center prelucrează datele personale necesare pentru respectarea drepturilor și obligațiilor care îi revin în baza Legii 118/2007 privind organizarea activității de medicină complementară, a Legii 46/2003 privind drepturile pacientului, prevederile Codului Muncii, a Legii contabilității 82/1991

CE SE POATE ÎNTÂMPLA DACĂ NU NE FURNIZAȚI DATELE
Dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligaţie legală sau contractuală sau o obligaţie necesară pentru încheierea unui contract, precum şi dacă persoana vizată este obligată să furnizeze aceste date cu caracter personal şi care sunt eventualele consecinţe ale nerespectării acestei obligaţii:

În cazul în care dumneavoastră nu puneți la dispoziția operatorului datele personale precum nume, prenume, număr de telefon, participarea la un proces de recurtare nu poate avea loc.

În lipsa datelor privind numele , prenumele, cod numeric personal, date carte de identitate, adresa de domiciliu, contractul individual de muncă nu se poate încheia și derula.

Totodată, în lipsa numelui, prenumelui, vârstei, datelor privind sănătatea furnziate de pacienți prin completarea fișei de pacient pentru chiropractică și / sau nutriție împuterniciții operatorului – chiropractorii și nutriționiștii nu pot presta serviciile de chiropractică și / sau nutriție solicitate.

CÂT TIMP STOCĂM DATELE
Perioada de stocare a datelor / Criteriile utilizate pentru a stabili perioada de stocare

Datele personale generale și sensibile sunt stocate pe perioada desfășurării serviciilor și a monitorizării evoluției pacientului, astfel cum această perioadă este stabilită de pacient și chiropractorul / nutriționistul curant la momentul consultului și este evidențiată în fișa de pacient.

Ulterior finalizării serviciului, datele personale folosite în scop de marketing și publicitate vor fi stocate pe perioada în care pacientul își va da consimțământul conform formularelor de consimțământ semnate de către acesta (10 ani).

Imaginile pacientului, colaboratorului, salariatului captate de către camerele de supraveghere montate la intrarea în incinta sediului CHIROMEDICA Health & Wellness Center sunt păstrate pentru o perioada de 20 de zile.

Datele personale generale și sensibile prelucrate în baza raporturilor contractuale cu salariații și colaboratorii se vor păstra pe toate perioada acestor contracte.

Documentele care conțin date personale arhivate se păstrează pe durata prevazută în Anexa 6 a Legii arhivelor naționale nr. 6/1996 (documentele medicale 100 de ani).

Pentru stocarea datelor clienților (în format electronic), CHIROMEDICA Health & Wellness Center folosește serverele proprii.

SECURITATEA DATELOR
Lucrăm din greu pentru a proteja clienții noștri, alte persoane ale căror date le prelucrăm şi pe noi înşine de accesul neautorizat şi de modificarea, divulgarea sau distrugerea neautorizata ale datelor pe care le prelucrăm.

CHIROMEDICA Health & Wellness Center a implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru securitatea și protecția datelor cu caracter personal.

Totodată, CHIROMEDICA Health & Wellness Center urmarește să asigure măsuri împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat de date personale, în special dacă prelucrarea de date comportă transmisii de date în cadrul unei rețele, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

Aceste măsuri asigură un nivel de securitate adecvat în ceea ce privește riscurile pe care le reprezintă prelucrarea datelor pe pagina oficială de internet și pe pagina oficială de Facebook ale societății, precum și în ceea ce privește natura datelor care trebuie protejate.

CHIROMEDICA Health & Wellness Center a implementat următoarele măsuri tehnice și organizatorice de asigurare a securității datelor cu caracter personal:

Politici dedicate – adoptăm și ne revizuim practicile și politicile de prelucrare a datelor clienților noștri și ale altor persoane, inclusiv măsurile fizice și electronice de securitate, pentru a ne proteja sistemele de acces neautorizat și alte posibile amenințări la securitatea acestora. Verificăm constant modul în care aplicăm propriile politici de protecţie a datelor cu caracter personal şi în care respectăm legislaţia protecţiei datelor.

Minimizarea datelor – ne-am asigurat că datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt limitate la cele care sunt necesare, adecvate și relevante pentru scopurile declarate în această notă.

Restrângerea accesului la date – restrângem cu strictețe accesul la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm la angajații, colaboratorii și alte persoane care trebuie să le acceseze pentru a le putea prelucra pentru noi. Toate aceste companii și persoane fizice sunt supuse unor obligații stricte de confidențialitate și nu vom ezita să îi tragem la răspundere în cazul în care nu tratează protecția datelor dumneavoastră și ale altor persoane cu maximă seriozitate.

Instruirea personalului – ne instruim constant angajații și colaboratorii cu privire la legislația și cele mai bune practici în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.

Controlul furnizorilor noştri de servicii – introducem în contractele cu cei care prelucrează pentru noi (persoane împuternicite) sau împreună cu noi (alţi operatori – operatori asociaţi) clauze pentru asigurarea protecţiei datelor pe care le prelucrăm. Această protecţie merge cel puţin până la minimul impus de legislaţie.

Deși luăm toate măsurile rezonabile pentru a asigura securitatea datelor personale, CHIROMEDICA Health & Wellness Center nu poate garanta lipsa oricărei încălcări de securitate sau imposibilitatea de penetrare a sistemelor de securitate. În cazul nefericit și puțin probabil în care o astfel de încălcare va surveni, vom urma procedurile legale pentru limitarea efectelor și informarea persoanelor vizate.

DREPTURILE CLIENTULUI
Drepturile persoanei vizate

Persoanele vizate au dreptul de a avea acces la datele personale prelucrate, dreptul de rectificare, stergere a lor, respectiv după caz de opoziție și restricționare a prelucrării sau de portabilitate a datelor conform politicii drepturilor persoanelor vizate publicată pe site-ul www.chiromedicahealthcenter.ro.

Dreptul de a depune o plangere în fața unei autorități de supraveghere

Persoana vizată se poate adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal https://www.dataprotection.ro/

Dreptul persoanei vizate de a retrage consimțământul în situația în care prelucrarea se face în baza acestuia.

Persoana vizată are dreptul, pe tot parcursul perioadei în care datele sale personale generale și sensibile sunt folosite în temeiul consimțământului sau, să solicite operatorului să nu le mai prelucreze. În acest sens pacienții / clienții CHIROMEDICA Health & Wellness Center pot solicita acesteia în scris să nu mai publice fotografia sa pe site-ul https://chiromedicahealthcenter.ro, sau pe pagina de facebook www.facebook.com/chiromedicahealthcenter, să nu le mai folosească datele colectate pentru activități de marketing și publicitate a activităților CHIROMEDICA Health & Wellness Center. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului dat înainte de retragerea acestuia conform art. 7 alin. 3 din Regulamentul 679/2016.

DESTINATARII DATELOR PRELUCRATE
Ca regulă, CHIROMEDICA Health & Wellness Center nu divulgă datele personale către alte companii, organizaţii sau persoane din orice ţară (inclusiv România).

Datele personale sunt păstrate în interiorul sediului CHIROMEDICA Health & Wellness Center și sunt prelucrate de angajații / colaboratorii acesteia.

Datele personale prelucrate nu vor fi divulgate altor persoane cu excepția situațiilor în care divulgarea este:

Obligatorie în baza unor prevederi legale, ale dispozițiilor autorităților competente, organe de control, instanțe de judecată (către instituții precum ITM, ANAF, AOJFM, Casa de pensii, CNAS etc).
Necesară pentru executarea și verificarea îndeplinirii unor obligații contractuale al operatorului. În acest sens datele personale pot fi comunicate: persoanelor împuternicite ale operatorului (medici, chiropractori, nutriționiști, PFA, PFI, colaboratori externi ai CHIROMEDICA Health & Wellness Center pentru realizarea anumitor activități specifice, companii care dezvoltă sistemele de IT, activitățile de marketing, publicitate, societăți de avocatură, firme de audit). Fiecare dintre aceştia este obligat prin lege sau prin contractul încheiat cu CHIROMEDICA Health & Wellness Center să păstreze confidenţialitatea datelor personale.
Necesară pentru realizarea serviciilor (transmiterea de date către laboratoare, instituții specializate).
Necesară pentru asiguratori din România: în legătură cu serviciile de care pacienții / clienții au beneficiat în clinica noastră.
În situații de urgență / forță majoră ce pun în pericol viața pacientului / colaboratorului / salariatului și pentru a cărei protecție este necesară intervenția unor persoane / instituiții specializate.

INTENȚIA OPERATORULUI DE A TRANSMITE DATELE CĂTRE O ȚARĂ
Nu este cazul.

INEXISTENȚA UNUI PROCES DECIZIONAL AUTOMATIZAT
Existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri.

Nu este cazul.

Respectul nostru pentru datele personale include faptul că le acordăm atenția umană necesară, prin intermediul personalului nostru. În condiţiile actuale, în calitate de utilizator al serviciilor noastre, nu veți face obiectul unei decizii a noastre bazate pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă.

CÂND SE APLICĂ ACEASTĂ NOTĂ DE INFORMARE
Această notă de informare se aplică la cererea clientului / pacientului de a beneficia de serviciile pe care CHIROMEDICA Health & Wellness Center prin colaboratorii ei le prestează inclusiv în cazul abonamentelor sau produselor achiziţionate de la noi.

MODIFICĂRILE ACESTEI NOTE DE INFORMARE
Periodic, este posibil să modificăm această notă de informare. În astfel de cazuri, vă vom informa în avans şi nu vom reduce drepturile pe care le aveți cu privire la datele dumneavoastră prin modificările pe care le-am putea aduce acestei note.

De asemenea, vom păstra toate versiunile anterioare ale acestei note într-o arhivă pe website-ul nostru, pentru a putea fi consultate oricând.

DICȚIONAR TERMENI FOLOSIȚI ÎN ACEASTĂ NOTĂ
Autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal: o autoritate publică independentă care, potrivit legii, are atribuţii referitoare la supravegherea respectării legislaţiei protecţiei datelor cu caracter personal. În România, această autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Categorii speciale de date cu caracter personal (date cu caracter personal sensibile/ date sensibile): datele cu caracter personal care: dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate; datele genetice; datele biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice; datele privind sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice.

Colaboratori: personal care a încheiat un contract de colaborare cu CHIROMEDICA Health & Wellness Center și care prestează servicii pentru pacienții noștri.

Date cu caracter personal: orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită „persoană vizată”). O persoană fizică este identificabilă dacă poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, de exemplu: nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, unul / mai multe elemente specifice, proprii identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a respectivei persoane.

Operator: persoana fizică sau juridică care decide de ce (în ce scop) şi cum (prin ce mijloace) sunt prelucrate datele cu caracter personal. Potrivit legii, răspunderea pentru respectarea legislaţiei referitoare la datele cu caracter personal revine în primul rând operatorului. În relația cu clienții / pacienții, noi suntem operatorul, iar dumneavoastră sunteți persoana vizată.

Persoană împuternicită: orice persoană fizică sau juridică care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului, alta decât angajaţii operatorului.

Persoană vizată: persoana fizică la care se referă (căreia îi „aparțin”) anumite date cu caracter personal. În relația cu CHIROMEDICA Health & Wellness Center (operatorul), pacientul / clientul este persoana vizată.

Prelucrare a datelor cu caracter personal: orice operațiune efectuată asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor automatizate;

Stat terț: un stat din afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European.

Grija noastră principală este
sănătatea dumneavoastră

Grija noastră principală este sănătatea dumneavoastră

Grija noastră principală este sănătatea dumneavoastră