permis port arma banner mobil
permis port arma banner desktop

AVIZ PSIHOLOGIC PORT ARMĂ

Evaluarea psihologică pentru obținerea permisului de port-armă

Evaluarea psihologică

pentru obținerea

permisului

de port armă

Ce este un aviz psihologic pentru permis port armă?

Evaluarea psihologică pentru obținerea permisului de port armă implică o examinare psihologică în baza căreia se concluzionează dacă structura de personalitate, capacitățile intelectuale și abilitățile psihice generale ale persoanei care solicită acest serviciu sunt compatibile cu cerințele necesare posesorului și utilizatorului de arme și muniție.

Acest gen de evaluare este necesar în următoarele condiții

 • La angajare. Implică selecția personalului în baza cunoașterii profilului psihologic al candidaților, și are ca și scop prevenirea fenomenelor de inadaptare profesională.
 • La întocmirea dosarului de obținere a permisului de armă

De asemenea, evaluarea psihologică pentru deținerea permisului de port-armă se realizează și periodic, în următoarele condiții:

 • anual – pentru personalul angajat în sectorul privat care, prin natura atribuţiilor, poartă armament şi muniţie
 • conform reglementărilor legale în vigoare – pentru personalul angajat în structurile cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale
 • la cinci ani – pentru persoane particulare care deţin permis de armă
aviz_psihologic_port_arma_clinica_psihologi_psihoterapie_cluj

Cine trebuie să facă o evaluare psihologică pentru deținerea permisului de port-armă și să dețină aviz psihologic port armă?

Avizarea psihologică necesară obţinerii sau prelungirii permisului port armă este necesară atât pentru persoane fizice, cât şi pentru persoane juridice, cu atribuţii în domeniul apărării și ordinii publice. Această obligativitate aparţine şi persoanelor care posedă drept de procurare, deţinere şi folosire a armelor și munițiilor.

Serviciile psihologice oferite vizează următoarele tipuri de evaluări psihologice:

1. Testare psihologică pentru obținere aviz psihologic permis port-armă pentru agenții de pază și protecție

2. Examen psihologic pentru obținere aviz psihologic port-armă pentru tir sportiv (amatori și profesioniști), cât și pentru profesorii de tir

3. Evaluare psihologică pentru obținere aviz psihologic permis port-armă pentru vânători amatori și profesioniști (deținătorii de arme de vânătoare)

4. Evaluare psihologică pentru obținere aviz psihologic permis port-armă pentru polițiștii comunitari

5. Evaluare psihologică pentru obținere aviz psihologic permis port-armă pentru persoanele fizice care dețin arme în scop de autoapărare

6. Evaluare psihologică pentru obținere aviz psihologic permis port armă pentru angajați și administrator ai firmelor care comercializează, transportă arme și muniție, cât și a celor care execută servicii de montaj și întreținere a sistemelor de pază și alarmare

Tipuri de evaluări psihologice efectuate

 • Pentru permis de port-armă cu muniție letală
 • Pentru permis de port-armă cu muniție neletală

Ce se măsoară?

Evaluarea psihologică pentru deținerea permisului de port-armă vizează trei caracteristici specifice:

1. Potențialul aptitudinal general 

2. Trăsăturile de personalitate 

3. Potențial aptitudinal specific 

Toate instrumentele folosite în cadrul CHIROMEDICA Health & Wellness Center sunt standardizate și avizate de Comisia de Metodologie a Colegiului Psihologilor din România (CPR). În urma evaluării se emite un aviz psihologic de tipul APT PSIHOLOGIC sau INAPT PSIHOLOGIC pentru scopul vizat.

Pentru ca persoana să primească APT PSIHOLOGIC, este necesar ca pragul minim prestabilit să fie atins la toate cele trei tipuri de caracteristici menționate anterior.

Avizului psihologic (strict pentru scopul și momentul evaluării) este valabil timp de 6 luni calendaristice (NORME METODOLOGICE de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimu armelor şi al muniţiilor, Aprobate prin Hotărârea nr. 11 din 17.01.2018 [M.O. Partea I, nr. 83 bis din 29.01.2018])

permis port arma 2

Cum se desfășoară?

Evaluarea psihologică pentru deținerea permisului de port armă se poate realiza colectiv (în grupuri de maxim 50 de subiecți) sau individual. Durata evaluării este de aproximativ 2 ore, și include :

 • Programarea pentru evaluare. Se va stabili împreună cu psihologul nostru data și ora evaluării psihologice
 • Participarea la interviu. Timp de 30-40 de minute, vei purta o discuție semi-structurată cu psihologul nostru.
 • Administrarea bateriei de teste. Îți vor fi oferite spre completare o serie de teste care măsoară cele trei tipuri de caracteristici menționate. Durata de completare este de aproximativ 1 oră și 30 de minute. Nu este necesară pregătirea în prealabil pentru această testare! Psihologul nostru se va asigura că ai toate informațiile necesare și instructajul optim pentru a parcurge această probă fără dificultăți.
 • Analiza și interpretarea rezultatelor obținute
 • Concluzii și elaborarea documentelor de evaluare. După analiza și interpretarea rezultatelor, psihologul va emite un Aviz Psihologic în care se va evidenția rezultatul obținut în urma testării.

REEXAMINAREA se poate efectua o singură dată, la un interval de timp de minim 15 zile şi maxim 30 zile de la data primei evaluări.

Legislația care reglementează deținerea permisului de port-armă:

legea nr._295/2004 privind regimul armelor si munitiilor (H.G 11/2018)
legea nr. 333/ 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecția persoanelor
legea nr.329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular

Grija noastră principală este
sănătatea dumneavoastră

Grija noastră principală este sănătatea dumneavoastră

Grija noastră principală este sănătatea dumneavoastră

Ultimele noutăți

It seems we can’t find what you’re looking for.